หากท่านต้องการลงประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ หรือต้องการเปิดรับสมัครงาน หรือแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ส่งข้อความ พร้อมรูปภาพประกอมของท่านมาที่ kookkhu@hotmail.com ฟรีทุกอย่าง.....รับประกันไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น........

Central Retail เปิดรับ EW Support Personnel (Department Manager)

In view of our expansion and growth policies, we are looking for high calibre professionals to fill several senior positions to strengthen our current management team in steering the competitive and exciting challenges of the retailing industry. We believe that our human resources is one of the key contributing factors to our success. We are seeking self-motivated individuals with achievement-oriented goals for the following positions:
Qualification:
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประกันภัย การตลาด การบริหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี และในด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
• มีความรู้ความสามารถในการจัดการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
• มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความอดทนสูง
• มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเชิงรุก,ปรับปรุง พัฒนา และสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมอ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
• สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

Job Description:
• แจ้งข้อมูลประกันภัย EW ให้บริษัทประกันภัย เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ลูกค้าที่ซื้อบริการ EW
• ตรวจสอบกรมธรรม์ และจัดส่งลูกค้าเพื่อชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
• ดำเนินการวางบิลค่าซ่อมสินค้า
• ตรวจสอบความถูกต้องค่าซ่อมของลูกค้า EW ที่ส่งซ่อมศูนย์ซ่อมนอกก่อนส่งเคลมกับบริษัทประกันภัย
• ติดตามเช็คค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยและนำส่งลูกค้า EW
• ช่วยประสานงานกับคณะทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหลังการขาย EW ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
• ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวกับการขาย EW รวมถึงการตรวจสอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
• จัดทำรายงานถึงปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข
• ศึกษาหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของหน่วยงานให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
• สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ประเภทของงาน: งานประจำ

คุณสมบัติพื้นฐาน:
เพศ: ชาย/หญิง
การศึกษา:ปริญญาตรี
คณะ: สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, สาขา: การประกันภัย
คณะ: บริหารธุรกิจ, สาขา: การตลาด
ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย: 2 ปี
สถานที่: กรุงเทพมหานคร เขต: บางรัก

ติดต่อ:Recruitment Center
ที่อยู่: Central Silom Tower 2nd Floor, 306 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 โทรศัพท์: 0-2101-8000, 0-2101-8000#8103 แฟกซ์: 0-2101-8153, 0-2101-8153,0-2101-8150 ,0-2101-8150,E-mail: kepraphaphan@central.co.th, www.centralretail.com