หากท่านต้องการลงประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ หรือต้องการเปิดรับสมัครงาน หรือแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ส่งข้อความ พร้อมรูปภาพประกอมของท่านมาที่ kookkhu@hotmail.com ฟรีทุกอย่าง.....รับประกันไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น........

Double A Network เปิดรับหลายตำแหน่ง

Double A Network
We, under brandname “Double A”, have specialised in pulp & paper business, have obtained ISO 14001 : the first awardee of Southeast Asia with alliance network supporting and connecting diversified business i.e. agriculture, indus-agriculture, energy, transport and real estate in order to upgrade strong business running, to cope with continued business expansion and to strenghten alliance network until become a one-stop pulp & paper industry.

We are currently aiming to obtain ISO 9001 certificate for the quality of Double A and to be in line with one continues business growth, so many suitably, qualified and highly experiences individuals are required to be a part of our business excellence.

Key Account Manager
Job Description:

- รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวางแผนงานขายสินค้าของบริษัท
- หาลูกค้าบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ (Big Corporate) เพื่อเสนอขายสินค้ากระดาษถ่ายเอกสาร, เครื่องเขียน, เครื่องใช้สำนักงาน และบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในลักษณะการทำสัญญาระยะยาว (Contract)
- ดูแลลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ในการรักษาลูกค้า
- ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายใน ภายนอก และ พันธมิตรในเครือ เพื่อให้การบริหารงานด้านการจำหน่ายสินค้าเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะด้านการขายเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ ที่จำเป็นในการทำงาน
- ดูแลการทำงานของพนักงานขายที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

Job Specification:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
- วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS Office)
- มีทักษะเบื้องต้นในการเจรจาซื้อขายสินค้า
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายสินค้ากระดาษถ่ายเอกสาร,
เครื่องเขียน, เครื่องใช้สำนักงาน หรือให้บริการ เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร อย่างน้อย 3-5 ปี

Accounting Manager
Job Description:
• Control and handle Financial Statement
• Ability to present the company’s Financial Statement to the management
• Ability to present cash flow
• Manage working team and accounting budget for outsource service
• Coach and train the accounting team
• Contact and coordinate with the Custom on relevant issues
• Prepare necessary content for SAP Implement Team
• Generate reports as assigned from the management
• Provide suitable accounting system for the company that hasn’t used SAP but AS400 or other systems

Job Specification:
• Male/Female, age 25-35 years
• Bachelor's degree or higher in Accounting .MBA is a plus
• Possess at least 3-5 years experience in accounting

Location: Chachoengsao, Bangna-Trad Km. 42, Prachinburi
--------------------------------------------------------------------------------
Basic Qualification:
Job Type: Full Time
No. of Position:
Gender: Male/Female
Salary: Not Specified
Education:
Bachelor's Degree or Higher
Faculty: Accounting
Faculty: Finance
Faculty: Business Administration, Major: Accounting/Cost Accounting
Faculty: Business Administration, Major: Accounting

Experience: 3 - 5 Year(s)
Location: Chachoengsao , Prachinburi

HR Manager (Hotel & Resort business)
Job Description:
1. Manages HR Division, ensuring compliance with all hotel policies and procedures; both local and government regulations pertaining to employment practices.
2. Develops and implements recruiting and screening systems and procedures in order to attract most qualified candidates for position vacancies.
3. Coordinate with requisitioning departments in the recruitment of employee following established standards, policies and procedures; assists them in the orientation training, development and evaluation of their personnel
4. Directs supervise the training department and ensure all its activities are in accordance to the needs of the hotel and all training program has been smoothly executed
5. Supervises that staff coordinates in the work plan on safety, hygiene.
6. Investigates and reviews all disciplinary actions to ensure the actions are complying with the labor law, hotel rules and regulations.
7. Consults with department heads on appropriate action and recommend the results.
8. Ensure that staff complies with hotel policies and procedures as well as government regulations pertaining to employment practice.
9. Oversee staff and hotel personnel and ensure effective staff management.
10. Responsible for the administration of Human Resources Division.
11. General administration of the HR office
12. Organizing, developing, coordinating and evaluating hotel training programs.

Job Specification:
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 25-35 ปี
• การศึกษา - ปริญญาตรี / โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ - อย่างน้อย 5 ปี ด้านบริหารงานบุคคล จากประเภทธุรกิจด้านโรงแรม 4-5 ดาวขึ้นไป
• ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการวางระบบ การจัดการในช่วง Set up โรงแรม 5 ดาว
Location: Branches
--------------------------------------------------------------------------------
Basic Qualification:
Job Type: Full Time
No. of Position:
Gender: Male/Female
Salary: Not Specified
Education:
Bachelor's or Master's Degree
Faculty: Business Administration, Major: Human Resources Management
Faculty: Business Administration, Major: Hotel Management

Experience at Least: 5 Year(s)
Location: Chachoengsao

Contact Information:
Post Date: 06-08-2010
Contact Name: Recruitment and Selection Center
Address: 187/3 M.1, Bangna - Trad KM.42 Rd.,Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180
Telephone: 038-538-968-72 EXT. 2834-5 Fax: 038-840-790
E-mail: recruitdoublea@advanceagro.com
Home Page: http://www.doubleApaper.com