หากท่านต้องการลงประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ หรือต้องการเปิดรับสมัครงาน หรือแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ส่งข้อความ พร้อมรูปภาพประกอมของท่านมาที่ kookkhu@hotmail.com ฟรีทุกอย่าง.....รับประกันไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น........

ซีพี ออยล์ เปิดรับหลายตำแหน่ง

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (General)
IT organization of C.P. Seven Eleven PCL. is undergoing several large development projectsto support the 7-eleven convenience store business. E-Commerce andE-Services business, and business expansion into Indochina. The development projects will need strong IT qualifications coupled with broad understanding of retail business requirements. A competitive remuneration package will be negotiated and the company offersexcellent career opportunities.

1.Franchise Business Promotion Officer (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์)(3 อัตรา)
คุณสมบัติ:
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

ลักษณะงาน:
1. พิจารณาสรรหาผู้สนใจลงทุนดำเนินการร้านสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
ของบริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขา ต่อสัญญาและปิดร้านแฟรนไชส์
2. สรรหา คัดเลือก ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้ดำเนินการ
บริหารร้าน 7-ELEVEN ในเบื้องต้น
3. ให้ข้อมูลและสรุปรายละเอียดในการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์
7-ELEVEN และเงื่อนไขสัญญาแก่ผู้สนใจลงทุน ตลอดจนจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สนใจรวมถึงการจัดเตรียมเกี่ยวกับการ
เซ็นสัญญา
4. ให้ข้อมูลและเตรียมดำเนินการขยายสาขา ต่อสัญญาและปิดร้าน
แฟรนไชส์
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิใน
การบริหารร้านแก่แฟรนไชส์
6. ส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซี่และบริษัท ฯ

ประเภทของงาน: งานประจำ
จำนวน: 3 อัตรา
เพศ: ชาย/หญิง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปริญญาตรี
คณะ: บริหารธุรกิจ, สาขา: การตลาด
คณะ: บริหารธุรกิจ, สาขา: บริหารธุรกิจ
คณะ: สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน: 1 - 3 ปี
สถานที่: กรุงเทพมหานคร เขต: บางรัก

ติดต่อ: Khun Chaiwat tantipaswasin
ที่อยู่: 283 Sibunruang 1, Floor 2, Silom rd., Bangrak, Bangkok
โทรศัพท์: 0-2677-9000 Ext. 1719, 1726, 1535, 1872 แฟกซ์: 0-2677-1870
E-mail: Wichunan@cpall.co.th โฮมเพจ: http://www.7eleven.co.th
ตำแหน่งงานอื่นๆ
Development Officer(เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์)(3 อัตรา)
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
Development Engineer(วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง)(5 อัตรา)
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท